Da Vinchi-koden med følgje

Posted by Svein KÃ¥re on mars 29th, 2005 filed in Litteratur, Religion

Da Vinchi-koden, Sirkelens ende, og fleire bøker med, spekulerer rundt Bibelen og korleis denne har blitt til, maktkamp og hemmelege dokument, kven Jesus var, kva han var, og om han eigentleg døydde på krossen. I kjølvatnet av Da Vinchi-koden så er det blitt utgitt mange fleire bøker og artiklar som går kritisk gjennom påstandane i denne boka og kjeldene som blir brukt, mykje betre enn eg kan drøyma om å gjera. Så eg har ikkje tenkt å gjera det.

Ein ting som har slÃ¥tt meg dog, er spekulasjonane om at Jesus ikkje døydde pÃ¥ krossen, og at om dette vart kjent (Vatikanet eller ein eller annan hemmeleg orden/organisasjon vaktar jo sjølvsagt denne løyndomen) sÃ¥ ville det ha store konsekvensar for kristendomen og millionar av menneske verda over. Men – tenkjer eg – gÃ¥r desse spekulasjonane langt nok?

Det er klart – om Jesus ikkje døydde pÃ¥ krossen sÃ¥ ville det bety store omveltingar, for Ã¥ seia det forsiktig. Men det er ikkje spekulasjonane om kva som ville skjedd no eg etterlyser – eg etterlyser tankar om følgjene av dette frÃ¥ starten av, dÃ¥ Jesus vart krossfesta. Kven visste sanninga? Kven ville tena pÃ¥ det? Kva for samansverjingar ville mÃ¥tta ha funne stad? Og – ville kristendomen ha oppstÃ¥tt om sÃ¥ var tilfelle?

Oppe i slike spekulasjonar mÃ¥ me ikkje gløyma det viktigaste: Kven var Jesus? I dei jødiske skriftene er det mange profetiar om den Messias dei ventar pÃ¥ – svært mange. Nokre av dei kunne kven som helst med kjennskap til dei oppfylla – som det Ã¥ ri inn i Jerusalem pÃ¥ eit esel. Andre har ein ingen kontroll over – som ætta og kven ein stammar frÃ¥. Det er sÃ¥ lite sannsynleg at nokon tilfeldigvis skulle oppfylla desse profetiane – det er nær null – men Jesus oppfylte dei. Det som stÃ¥r igjen, uoppfyllt, er at Messias reint fysisk skal frigjere jødane, her pÃ¥ jorda. Jesus sa at det skulle han gjera, nÃ¥r han kom att.

Det er desse tankane eg gjer meg når eg høyrer eller les om spekulasjonar eller påstandar om at sanninga er ein annan enn den som blir presentert for oss i den kristne Bibelen.


One Response to “Da Vinchi-koden med følgje”

  1. torill born Says:

    Jeg er en kristen dame som ser pÃ¥ TV-VIsjon Norge (har dekoder for Ã¥ fÃ¥ inn kanalen) og denne har jeg veldig mye glede av. Hver torsdag ved 3-4 tiden er det video-opptak av en ung amerikaner – vel han er rundt de 45, men meget klok og dypt og inderlig kristen. Han underviser ved bÃ¥de universiteter og div. læreanstalter og reiser veldig mye i Ã¥ret for Ã¥ fortelle bit for bit om Skapelseslæren: In the beginning.. og tar for seg bibelvers som han har vitenskapelige belegge for Ã¥ stadfeste bÃ¥de tro og vitenskap. NÃ¥ skal jeg ærlig innrømme at han er en meget charmerende mann. Men hvis det ikke hadde vært en viss LOGIKK i det han taler om – sÃ¥ hadde jeg nok ikke tatt det sÃ¥ seriøst. Hans navn er Kent Hovind og det er bare Ã¥ søke etter navnet hans pÃ¥ nettet. Han gÃ¥r ned i MINSTE DETALJ i forskning og vitenskap – og er i debatter og diskusjoner med evolusjonister. Bare litt info – for evt intersse. Jeg har iallefall meget stor sans for kreasjonisme-vitenskap og ung-jord-forsningen. Mvh fru Born

Leave a Comment