Piracy kills music. No

Posted by Svein KÃ¥re on februar 11th, 2007 filed in Tanken er fri

lego_pirat.pngEg har altsÃ¥ fÃ¥tt med meg at platebransjen her i landet har laga til ei kampanjeside der dei pÃ¥stÃ¥r at piratkopiering tek kverken pÃ¥ musikken. URL-en kan med litt kreativ lesing seiast Ã¥ pÃ¥stÃ¥ det motsette, men pyttsann. Sidene er stilige dei, og informasjonen dei kjem med stemmer jo — sÃ¥ lenge ein tek nokre atterhald.

Etter innleiinga — eller kapittel 1 som dei kallar det — kjem tre spørsmÃ¥l du kan prøva deg pÃ¥, og fasiten deira:

Kva er lov?

  1. Laste ned musikk frå fildelingsnettverk (Fasit: Ulovleg)
  2. Kopiere ein CD du har kjøpt til MP3-spelaren din (Fasit: Lovleg)
  3. Dele musikken din i eit fildelingsnevverk (Fasit: Ulovleg)

Som sagt, fasiten deira stemmer, med atterhald. Atterhalda kan ramsast opp slik:

  1. Det er ikkje Ã¥ laste ned musikk i seg sjølv som er ulovleg — det er Ã¥ laste ned musikk der den som har rettane ikkje har gitt lov til slik deling som er ulovleg. Mesteparten av fildelinga som skjer er kanskje ulovleg, men det hindrar ikkje at det er svært mykje musikk som kan delast (og blir delt) over fildelingsnettverk heilt lovleg.
  2. Vel – dette skulle jo berre mangla. 😉
  3. Igjen, her mÃ¥ me ta det atterhaldet at «musikken din» er musikk der det er andre som har rettane, og som ikkje tillet at musikken vert delt slik. Om dei som har rettane tillet slik deling, eller om det er du som har rettane (til din eigenproduserte musikk) sÃ¥ kan du sjølvsagt dela denne musikken i eit fildelingsnettverk. Det ser elles litt rart ut Ã¥ sjÃ¥ pÃ¥ trykk at platebransjen brukar uttrykket «musikken din» — elles sÃ¥ synest eg no dei seier at musikken ikkje er din, du har berre kjøpt retten til Ã¥ høyra pÃ¥…

I kapittel to fortel dei om forskjellane i studio: PÃ¥ 90-talet kunne plateselskapa bruka tid pÃ¥ artistane i studio — men det kan dei ikkje no, fordi dei tener dÃ¥rlegare, som igjen skuldest at dei sel mindre musikk no. Det ligg i dette at dei meinar det er piratkopieringa som har skuld i dette. Eg berre lurar pÃ¥ ein liten ting her: Dersom dei brukar mindre tid pÃ¥ artistane i studio — vil kvaliteten verta skadelidande dÃ¥? Og, vil ikkje det òg kunna vera ein grunn til mindre salg? For det er jo ikkje freistande Ã¥ kjøpa noko med dÃ¥rleg kvalitet…

Sjølvsagt, med tanke på framveksten av andre ting me kan bruka pengar på, utan tilsvarande vekst i pengane me kan bruka på alt dette, så vil jo salet av musikk gå nedover. Logisk nok.

Kapittel 3: Dei seier det òg er fordelar med internett. Du kan nemleg leggja ut musikken din gratis og bli kjent blant fleire (Whoa, gratis? Er det lov dÃ¥?) — eller du kan kjøpa musikken der og lasta ned. Fordelane med Ã¥ kjøpa slik er høg lydkvalitet, ingen fare for virus, og det er lovleg.

Igjen, det er mykje musikk å få tak i, heilt lovleg, utanfor plateselskapa (Les: Dei fire store selskapa, helst) sin kontroll. Dei nemner jo sjølv eitt døme. Faren for virus i musikkfiler, den er vel heller mikroskopisk. Eg veit ikkje om det ein gong er råd å få til eg, i spesielle tilfelle. Og lydkvaliteten, der ser eg jo at fleire fildelarar seier dei får tak i betre kvalitet utanfor (dei fleste) nettbutikkane, og at dei faktisk saknar lovlege tilbod der det er råd å lasta ned musikk i tapsfritt format.

NÃ¥r det gjeld dei ulike pÃ¥standane deira, og spørsmÃ¥la/svara deira, sÃ¥ er det mykje der som ikkje heilt stemmer overeins med det fleire andre undersøkjingar seier, for Ã¥ seia det forsiktig. RIAA og tilsvarande organisasjonar i andre land har blitt tekne i Ã¥ koma med usanne opplysningar. Sony har blitt teke i Ã¥ laga til skadelege rootkit, som legg PCen vid open for skadeleg programvare. Og meir med, som gjer meg skeptisk til opplysningar dei kjem med, og det har altsÃ¥ vist seg Ã¥ vera ein sunn skepsis i fleire tilfelle. Kvifor skal eg dÃ¥ ta pÃ¥standane pÃ¥ denne nettstaden for god fisk? Eg tek i alle fall ikkje sjansen pÃ¥ Ã¥ innstallere det programmet deira. Kven veit kva det gjer, og kva dei synest bør vera ulovleg…

Eg har forresten skrive meir om denslags i den engelskspråklege bloggen min, om nokre har interesse av det.


One Response to “Piracy kills music. No”

  1. Eg undrar » Eg vil ikkje stela ein bil Says:

    […] eit lite Ã¥r sidan kom platebransjen med kampanjen piracy kills music. Ikkje alle var heilt einige i det, og at mange av pÃ¥standane som vart sett fram var heilt galne […]

Leave a Comment