Farleg å skryte av borna?

Posted by Svein KÃ¥re on mars 11th, 2007 filed in Tanken er fri

SkulebornEg har ikkje born sjølv, men eg har i alle fall ofte høyrt kor viktig det er Ã¥ skryte av borna, for Ã¥ gi dei inspirasjon og stÃ¥-pÃ¥-vilje. Men — er det slik det fungerer, eller kan skryt ha motsett verknad, dvs. fÃ¥r borna til Ã¥ gi opp fortare?

No er eg nett ferdig med Ã¥ lesa ein interessant artikkel, «How Not to Talk to Your Kids» som viser korleis skryt faktisk gjer ting verre. Ikkje all skryt, heldigvis, men me mÃ¥ vera forsiktig med korleis me gjer det. Skryt, altsÃ¥.

Det viktige nÃ¥r me kjem med tilbakemeldingar er Ã¥ applaudere innsatsen som blir gjort, for dÃ¥ lærer dei seg at innsats lønnar seg og stÃ¥r gjerne pÃ¥ vidare. Kunnskapen om at hjernen faktisk er ein muskel som blir betre og smartare av Ã¥ trena seg opp er heller inga ulempe Ã¥ ha. Den kunnskapen gjorde at ei gruppe skuleborn gjennomgÃ¥ande gjorde det betre enn dei som ikkje hadde lært det. Og dei som fekk uhemma, generell skryt av typen «du er flink» gav raskast opp.

Ein god og lang artikkel som absolutt er verd ̴ f̴ med seg. Mange av oss finn nok oss ofte i situasjonar der dette er nyttig ̴ veta Рog, det gjeld vel ikkje berre for born, det med ̴ f̴ skryt?


One Response to “Farleg Ã¥ skryte av borna?”

  1. Genese Says:

    Ærlig skryt bygger selvtillit, men skryt uten fundament skaper forakt. På den annen side: det er viktig med skryt for det de er, mer enn for hva de gjør. Det siste kan skape nevrotikere.

Leave a Comment