English

Photoshop Kurs

Dette er mine eigne små forsøk på å dela teknikkar eg har lært meg i bruk av Photoshop.

Eg brukar Photoshop 7 sjølv, så av og til vil eg kanskje bruka funksjonar som ikkje er implementert i tidlegare versjonar. I slike tilfelle vil eg så langt eg kan prøva å komma med alternative måtar å gjere det same på.

Dersom du brukar Photoshop Elements, eller til og med PaintShop Pro eller andre program, så kan desse kursa kanskje likevel vera nyttige, sidan desse programma gjerne er i stand til mange av dei same tinga som Photoshop, sjølv om framgangsmåten nok kan variere ein del.

Grensesnitt:

Ein rask kikk på verktøya du vil bruke i Photoshop: Menyar.

Kursa:

"Pusle saman"

OSS/OBS:

Les svar på ofte spurte (besvarte) spørsmål (etter kvart som eg får dei.)

Tilbakemelding:

Email: (Om du vil ha svar på noko.)

Kommentar: