Merkelapp-arkiv: læring

Farleg å skryte av borna?

SkulebornEg har ikkje born sjølv, men eg har i alle fall ofte høyrt kor viktig det er å skryte av borna, for å gi dei inspirasjon og stå-på-vilje. Men – er det slik det fungerer, eller kan skryt ha motsett verknad, dvs. får borna til å gi opp fortare?

No er eg nett ferdig med å lesa ein interessant artikkel, «How Not to Talk to Your Kids» som viser korleis skryt faktisk gjer ting verre. Ikkje all skryt, heldigvis, men me må vera forsiktig med korleis me gjer det. Skryt, altså.

Det viktige når me kjem med tilbakemeldingar er å applaudere innsatsen som blir gjort, for då lærer dei seg at innsats lønnar seg og står gjerne på vidare. Kunnskapen om at hjernen faktisk er ein muskel som blir betre og smartare av å trena seg opp er heller inga ulempe å ha. Den kunnskapen gjorde at ei gruppe skuleborn gjennomgåande gjorde det betre enn dei som ikkje hadde lært det. Og dei som fekk uhemma, generell skryt av typen «du er flink» gav raskast opp.

Ein god og lang artikkel som absolutt er verd å få med seg. Mange av oss finn nok oss ofte i situasjonar der dette er nyttig å veta – og, det gjeld vel ikkje berre for born, det med å få skryt?

The Structure of Man

Er du interessert i å teikna eller mala? Lyst å læra (meir) om anatomi, slik at du får det rett i den kreative prosessen? Då greier eg ikkje halda følgjande for meg sjølv: Om «The Structure of Man» seier dei «Acclaimed Anatomy Training Course used by Leading Entertainment Companies from around the World.»

Det er eit kurs som vert seld på 5 DVD-ar, men i tillegg så har dei lagt videoane ut på YouTube — og det er mange av dei. Eg har nett oppdaga denne skattkista sjølv, så erfaringar med desse har eg ikkje, bortsett frå at det ser fint ut det som er der. Men kvifor venta på erfaringar? Eg fann ingen grunn til å venta med å dela The Structure of Man med dykk.

Så, då skal ikkje eg halda på merksemda meir. Slepp kreativiteten laus! ????

Fotofikling

Eg likar å tutla med grafikk eg, både teikna/mala på frihand, og halda på med litt fotofikling. Ikkje det at eg får gjort så overvettes mykje av den slags no for tida, men eg sluker likevel det eg kjem over av tips på det feltet. Det er helst Photoshop eg finn tips for då – kanskje naturleg nok, sidan det er eit populært program. Og – det passar i grunnen meg bra, det.

Eg har ein del blad, og videoar som følgjer med på CD/DVDane som følgjer med, men for ei tid tilbake så vart eg gjort merksam på PhotoshopTV, ein videopodcast om Photoshop og tips til bruk av programmet. Spennande saker, og det balla i grunnen på seg. Etter kvart har eg funne fleire slike video podcastar, og eg må jo sjå kva det er for noko, om det er noko å sjå på.

Det varierer. Men uansett, eg tenkte eg kunne lista opp dei eg har funne så langt eg, uansett kvalitet. Så her kjem lenker til både feed og websider:

Sånn, der er dei lista opp i vilkårleg rekkefølgje. Dei fleste/alle av desse er tilgjengelege i poscastdelen til iTunes, og meir til, men ein må jo vera klar over at slikt finst før ein bryr seg med å sjå etter det – og alle brukar jo ikkje iTunes heller, så eg vonar dette kan vera eit tips til nokre, i alle fall.

No gjeld det berre å sjå om eg finn noko tilsvarande for Painter – og eg tek gjerne i mot tips. 🙂